درباره ما
اپلکیشن ایران برد با هدف معرفی جاذبه های تفریحی و توریستی و همچنین ایجاد فضایی مناسب جهت تبلیغات کسب و کار بر روی نقشه بصورت انلاین و همچنین کاستن از سفرهای غیر ضرور درون شهری ایجاد شده است که این امکان را فراهم می آورد تا نیازمندیهای خود را در نزدیکترین مکان به خود مخصوصا در مسافرت ها و محیط های نا آشنا به صورت آسانتری بر روی نقشه جستجو کرده انتخاب کنیم وارد بحث یا معامله شویم.